Zmiany w organizacji ruchu na terenie Poznania w związku z obchodami Poznańskiego Czerwca ’56

W związku z oficjalnymi obchodami 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku ZDM wprowadza zmiany. Będą one obowiązywać we wtorek, 28 czerwca.

Ulica 28 Czerwca 1956 roku:
W godzinach od 6:00 do 6:30 oraz od 14:15 do 15:00 ulica 28 Czerwca 1956 roku będzie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach. Zmiana obowiązuje na odcinku od ulicy Hetmańskiej do ulicy Wspólnej. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Hetmańską, Dolna Wilda i Wspólną.

Ulice Kochanowskiego i Krasińskiego na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Kochanowskiego:
W godzinach od 10:00 do 13:00 wyłączona z ruchu będzie ulica Kochanowskiego i fragment Krasińskiego na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Kochanowskiego. Obowiązuje też zakaz zatrzymywania się, którego złamanie skutkować będzie odholowaniem pojazdów na koszt właściciela.

Aleja Niepodległości:
W godzinach od 18:30 do 20.30, aleja Niepodległości na odcinku od ulicy Libelta do ulicy Święty Marcin zostanie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach.

Ulice Św. Marcin i Wieniawskiego:
W godzinach od ok. 20:30 do 24:00, na św. Marcinie obowiązuje zwężenie jezdni do jednego pasa. Zmiana dotyczy odcinka od al. Niepodległości do ul. Wieniawskiego. Na wysokości CK Zamek z ruchu wyłączony będzie także środkowy pas jezdni. ZDM uprzedza, że w przypadku licznego udziału publiczności w obchodach ul. Św Marcin może zostać zamknięta całkowicie na wysokości CK Zamek oraz odcinka przyległego do pl. Mickiewicza.
Na odcinku ulicy Wieniawskiego od ul. Św. Marcin do ul. Fredry na wniosek Policji obowiązuje też zakaz zatrzymywania się i postoju.